Skip to main content

Tal com vam expressar públicament en el seu moment amb aquest comunicat, a Renovem-nos vam rebre amb profunda decepció la convocatòria d’eleccions al parlament per tal com això implicava deixar al calaix totes les eines per accelerar la transició energètica que havíem estat treballant i impulsant amb el Govern i els diferents grups parlamentaris com els pressupostos de carboni, el Pla Territorial d’Energies Renovables o el Pla Nacional d’Energia i Clima.

Malgrat tot, no ens podem permetre defallir en la lluita climàtica i de les males notícies intentem fer-ne virtut. Així, hem endegat una ronda de contactes amb tots els partits polítics per tal de plantejar-los tres accions estratègiques per encarar la nova legislatura amb una direcció decidida a complir amb els objectius climàtics. Aquestes són les propostes que els hi hem fet arribar:

Una Vicepresidència de transició ecosocial i emergència climàtica

L’emergència climàtica i la pèrdua de biodiversitat són els problemes més importants que haurem d’afrontar, de forma creixent, durant moltes generacions. El seus impactes afectaran un gran gruix de la població i, especialment, a les persones que el sistema actual vulnerabilitza i posa en risc.

La Generalitat no disposa d’un lideratge fort i central de la transició ecosocial i la resposta a l’emergència climàtica, que permeï a totes les polítiques sectorials. Això porta a polítiques disperses que segueixen prioritats departamentals, en comptes de polítiques concentrades en un full de ruta de país que respongui als objectius marcats per l’evidència científica.

Tal com ja fan molts governs al món (França, Austràlia, Grècia, Portugal o Espanya), cal un mecanisme de coordinació que afronti la inajornable transició ecosocial de sectors econòmics clau (indústria, energia, transports, turisme, etc.). Cal un organisme transversal de màxim rang polític, amb un pressupost fort, plenes competències en matèria ambiental i capacitat executiva.

Tenim pel davant molts anys, dècades, de prevenció, adaptació i resposta. Els impactes extrems són la nova normalitat: sequeres extremes, inundacions, onades de calor, incendis devastadors, llargs períodes de contaminació atmosfèrica, danys en infraestructures, temporals… i ho hem d’afrontar mentre adaptem l’economia, el territori i els hàbits socials cap a la sostenibilitat. Ho hem de preveure amb visió a dècades vista, per sobre d’urgències a curt termini d’un departament concret.

És imprescindible que el pròxim govern la Generalitat disposi d’una coordinació transversal de totes les polítiques climàtiques, de conservació de la natura i de transformació socioeconòmica amb perspectiva de justícia global. Per això hem encoratjat els partits polítics i, específicament, a la pròxima Presidència de la Generalitat a concretar aquest mecanisme en una Vicepresidència de Transició Ecosocial i Emergència Climàtica.

Aquesta petició l’hem fet amb el suport de moltes altres entitats: Centre per a la Sostenibilitat Territorial, C-Neutral 2050, Conservació.cat, Ecoserveis, Federació Catalana de Voluntariat Social, Greenpeace, OIKIA, Associació per a la Promoció del Transport Públic, Renovem-nos, Revo Prosperidad Sostenible, SEO/Birdlife, Teachers for Future Catalunya, Xarxa per a la Conservació de la Natura, i Xarxa per la Justícia Climàtica.

Decret omnibus per a la transició energètica

Poc a poc s’està generant un corpus normatiu per impulsar la transició energètica. Però algunes d’aquestes normatives s’estan demostrant ineficaces i sovint són més una barrera administrativa més que no pas un avantatge, com ho demostren els nombrosos projectes fotovoltaics o eòlics que després d’anys de tramitació perden els drets de connexió a la xarxa elèctrica per incomplir el termini màxim per obtenir els permisos.

Alhora aquestes noves normatives conviuen amb altres velles normatives que estan pensades en clau fòssil, com la declaració de servei essencial de la xarxa de gas, la necessitat de llicència d’obres per disposar d’una instal·lació d’autoconsum, la no consideració de contaminació dels gasos d’efecte hivernacle, etc.

Estem recopilant dades de canvis normatius que ajudin a superar barreres en la transició energètica i arribar als objectius de reducció d’emissions acordats.

L’inici d’una nova legislatura és una oportunitat per presentar una bateria de propostes de reforma de les normatives actuals que o bé estan pensades en clau fòssil i necessiten la seva actualització pensant en un futur d’emissions zero, o bé malgrat que tinguin per objectiu la transició energètica, la seva praxi s’ha demostrat que no estan facilitant l’objectiu proposat.

Des de Renovem-nos volem recopilar totes aquestes “barreres” normatives i fusionar-les en el text d’un Decret legislatiu omnibus que permeti al nou Govern reformar-les totes d’un sol tràmit.

Un clúster de recerca en mitigació i adaptació al canvi climàtic

La recerca sobre canvi climàtic a Catalunya no disposa de cap mecanisme de coordinació científica que en recomani àmbits prioritaris en aquells camps més importants per a la governança de l’emergència climàtica.

Avui dia la recerca pivota sobre investigadors individuals que fan la recerca i no des de les universitats i institucions de recerca que poden donar continuïtat als projectes. Alhora tampoc no existeix un mecanisme de coordinació que eviti duplicitats i en fixi els camps més necessaris.

Per aquest motiu, els fons destinats a aquest fi per part del Departament d’Acció Climàtica sovint no poden ser ben aprofitats, i tampoc no existeix una coordinació específica entre aquest Departament i el d’Universitats i Recerca que és qui ho hauria d’impulsar.

La proposta de Renovem-nos és que des del Govern de la Generalitat s’impulsi un clúster de recerca del que hi formin part totes les institucions públiques i privades que estan treballant en l’adaptació i mitigació del canvi climàtic i es doti de pressupost per a impulsar els treballs més necessaris per a la governança de l’emergència climàtica dels sectors emissors principals com la indústria, l’agricultura, la mobilitat, la gestió forestal, l’energia, etc.

Durant les properes setmanes volem interlocutar amb tots els centres de recerca per tal d’obtenir el seu suport a la proposta i poder-la portar al nou Govern un cop aquest es constitueixi.

La resposta dels partits

Un cop vistos els programes electorals dels partits polítics hem realitzat un quadre sinòptic per valorar si han plasmat en ells les nostres propostes i també el grau d’implicació en les polítiques climàtiques que el país necessita en àmbits com la indústria, l’agricultura, els transports públics o l’energia. Esperem que en mig del garbuix electoral, ajudi a la seva valoració per part dels votants.


El criteri emprat és si el concepte apareix al programa electoral sense entrar en termes quantitatius ni qualitatius que poden ser més subjectius d’interpretar. Una creu no significa una posició contrària, sols vol dir que el programa no en parla explícitament.

Ajuda’ns amb el teu donatiu a accelerar la transició energètica!