Skip to main content
  • Coincidint amb el Dia Internacional del Medi Ambient i la recta final de la campanya per les europees
  • L’entitat alerta que aquesta pròxima legislatura europea és clau per l’èxit o el fracàs de l’agenda climàtica.

Coincidint amb el Dia Internacional del Medi Ambient i amb la vista posada a les eleccions europees del diumenge 9 de juny, Renovem-nos fauna crida a votar en clau climàtica. Segons l’IPCC (Panell científic Intergovernamental de Canvi Climàtic) si el 2030 no s’assoleix la fita d’una reducció del 43% de les emissions d’efecte hivernacle respecte el 2019 serà molt difícil arribar a les zero emissions el 2050, i per contenir el llindar de seguretat climàtica dels 1,5 °C, a partir del qual les conseqüències de l’escalfament poden ser molt greus i entrar en un bucle de retroalimentació en el procés d’escalfament de conseqüències imprevisibles.

Donat que històricament la UE ha tingut fins ara un paper de lideratge en les negociacions climàtiques, Brussel·les sempre ha esdevingut un camp de batalla entre els partidaris de continuar avançant en la transició verda de l’economia (partits d’esquerres i verds) i els partidaris de fer-ho però no anar tan de pressa (dreta i liberals). Però darrerament han aparegut nous actors polítics que defensen sense embuts derogar tota l’agenda política ambiental de la UE (ultradreta i populistes). I no són sols paraules, Meloni a Itàlia ja ha prohibit les instal·lacions fotovoltaiques en sòl agrícola, malgrat ser un dels països amb menor implantació d’energia solar d’Europa i amb un dels preus de l’electricitat més cars. El Govern de dreta i ultradreta holandés ja ha tret els impostos al CO₂, les subvencions a la mobilitat elèctrica i projecta 4 noves centrals nuclears.

És per això que aquestes no són unes eleccions europees més a les quals la ciutadania sol assistir amb un cert desinterès. En aquesta contesa electoral hi ha molt en joc. Els lobbies nuclear i fòssil han posat molts recursos econòmics per crear un clima hostil cap a l’agenda 2030 europea que afavoreix els seus interessos i hi ha partits disposats a fer-los la feina.

La UE ha disposat a través de les seves directives que, per complir amb els objectius de reducció d’emissions que li pertoquen (un 55% de reducció el 2030), la Unió ha d’arribar a un 42,5% d’energies renovables de tota la seva energia consumida. Aquest no és un objectiu genèric sinó que va acompanyat de mesures d’obligat compliment pels països membres com per exemple:

  • Un objectiu vinculant de reducció del 14,5% de la intensitat de gasos amb efecte d’hivernacle en el transport mitjançant l’ús d’energies renovables d’aquí a 2030.
  • La indústria haurà d’augmentar anualment l’ús d’energies renovables un 1,6%.
  • En usos residencials, les noves normes fixen un objectiu indicatiu d’almenys un percentatge del 49% d’energia renovable per als edificis el 2030.
  • Les energies renovables passen a ser considerades d’interès públic superior.

És evident que aquesta agenda consensuada entre els estats de la Unió, la Comissió Europea i el Parlament, i que fins ara era assumida tant per la dreta i liberals, com per l’esquerra i els verds, està ara qüestionada per forces polítiques d’ultradreta que poden fer-ne despenjar a la dreta europea que fins ara, tot i que arrossegant els peus, les assumia.

Cal tenir en compte que els objectius fixats per la UE encara estan lluny del que els científics consideren que s’hauria de fer a nivell global. Però, és evident que si la UE es fes enrere dels seus objectius, també ho faran la resta de països industrialitzats, i que qualsevol endarreriment suposaria un fracàs de la política climàtica, posant en risc la pervivència de moltes espècies, inclosa la nostra, en el planeta Terra.

Davant aquesta situació des de Renovem-nos fem una crida a la ciutadania a anar a votar el diumenge 9 de juny pensant en la salut del planeta. Aquest és el vot que decidirà l’esdevenir climàtic que viurem en el futur proper i en el que viuran durant segles les pròximes generacions.