Skip to main content
All Posts By

Monitor Públic d'Emissions

El “Monitor públic d’emissions de Catalunya” és una iniciativa social de transferència d’informació científica. Té com a finalitat facilitar dades de qualitat, rellevants i fàcilment comprensibles, de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de Catalunya i vol incentivar que les administracions entomin aquesta monitorització per elles mateixes. Qui som El Monitor públic d’emissions de Catalunya està format per un grup variable d’experts que recolzen de manera puntual projectes específics d’informació coordinats per:  Marta Torres i Gunfaus. Investigadora sobre energia i clima a l’IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales).  Jordi Vilardell Gómez. Periodista especialitzat en crisi climàtica i de biodiversitat.  Sílvia Cañellas Boltà. Ambientòloga.  Miquel Ortega Cerdà. Físic i doctor en ciències ambientals