Skip to main content

ENQUESTA A LES INSTITUCIONS QUE HAVÍEN APROVAT UNA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

D’ençà del 2017 la preocupació social davant els efectes del canvi climàtic va propiciar que el Govern de la Generalitat i moltes institucions municipals i supramunicipals aprovessin una Declaració d’Emergència Climàtica.

Amb l’objectiu de conèixer el grau d’efectivitat real que va comportar el fet d’elevar al grau d’emergència la situació climàtica, durant el mes de novembre de 2023 Renovem-nos va efectuar una enquesta a 30 institucions catalanes, ajuntaments, Consells comarcals i Diputacions, per saber les accions que s’han emprès des de llavors i fins a quin punt la Declaració d’Emergència ha tingut alguna incidència en l’acció política.

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: D'ençà de l'aprovació de la DEC, comptabilitzeu les emissions anuals de gasos d'efecte hivernacle que s'emeten en el vostre municipi?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: En cas  afirmatiu, heu reduït les emissions d'ençà que en feu el càlcul?
. Nombre de respostes: 8 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Disposeu d’un pla d’acció per reduir les emissions pel 2030?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: En cas afirmatiu, aquest pla condiciona el pressupost d’inversions municipal?. Nombre de respostes: 8 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Els consums elèctrics dels equipaments municipals els teniu contractats amb una empresa comercialitzadora que us garanteix l'origen renovable 100%?. Nombre de respostes: 23 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Heu electrificat o substituït per combustibles renovables els consums tèrmics (calefacció, aigua calenta sanitària, etc) dels equipaments municipals?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Heu fet accions d’estalvi energètic o heu instal·lat captadors solars tèrmics per reduir la vostra despesa energètica en els usos tèrmics?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Compenseu les emissions de CO2 que produeixen els equipaments municipals en algun sistema de compensació establert. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Heu endegat alguna campanya per fomentar que els ciutadans contractin energia elèctrica d’origen renovable?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Heu promogut la creació de comunitats energètiques al vostre municipi?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Esteu aplicant algun pla de mobilitat per reduir l’ús del vehicle privat en el vostre àmbit de competència?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Teniu aprovada una zona de baixes emissions?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: D'ençà de la DEC heu potenciat el transport públic urbà amb més linies, més freqüències, abaratint el preu o renovant amb vehicles elèctrics?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: D'ençà de la DEC heu transformat la via pública per crear noves vies ciclables, zones de vianants, zones 30. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Quan punts de recàrrega de vehicles elèctrics teniu instal·lats al terme municipal?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: En l’àmbit de la normativa urbanística, heu modificat l’articulat per tal que les noves construccions tinguin la obligació de tenir un balanç net d’emissions?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Heu buscat aliances amb el teixit empresarial per implicar-los en l’agenda climàtica?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Heu impulsat alguna acció per fomentar la participació ciutadana en l’agenda de protecció climàtica?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Teniu una diagnosi de la vulnerabilitat del vostre municipi davant dels fenòmens extrems deguts al canvi climàtic?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Teniu algun pla per incrementar la infraestructura verda amb l'objectiu de mitigar les onades de calor?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Heu engegat accions de rehabilitació energètica per aïllar els edificis més vulnerables?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Heu emprès accions per a reduir els efectes dels episodis de sequera persistent?. Nombre de respostes: 24 respostes.
Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: I per acabar. Heu habilitat espais com a refugis climàtics?. Nombre de respostes: 24 respostes.