Skip to main content

La Generalitat ha participat en les negociacions pel Clima de la COP28 de Dubai però a casa seva encara té els deures per fer.

S’han incomplert tots els terminis per desplegar la Llei del 2017. El 31 de desembre del 2023 expira el darrer termini fixat a la Llei per disposar d’un pressupost de carboni que determini les emissions màximes any a any.

11 de desembre del 2023. La Llei del canvi climàtic es va aprovar el 2017 enmig de creixents mobilitzacions a tot el món davant la inacció dels mandataris a les cimeres pel clima de les NU. En aquest context, el Parlament de Catalunya va fixar en una Llei un ambiciós calendari per dotar al país dels instruments necessaris per assolir els objectius climàtics. Un cop aprovada la Llei, els esdeveniments de l’1-O primer, i la pandèmia després, van canviar les prioritats del Govern i la Llei va dormir en un calaix mentre els terminis fixats anaven vencent sense que s’hagués fet res.

D’entre els molts instruments previstos a la Llei, n’hi ha un de cabdal: els pressupostos de carboni.

Els pressupostos de carboni són els qui fixen la quantitat d’emissions que encara pot emetre el país fins al 2050, any en que hem d’arribar a les zero emissions. L’objectiu dels pressupostos és administrar per anys la reducció d’emissions que li pertoquen a Catalunya per tal que el planeta no superi els 1,5ºC d’escalfament i evitem així els pitjors escenaris climàtics, en línia amb el que estan fent els països de la UE.

La Llei del canvi climàtic del 2017 estableix que els pressupostos de carboni s’han de fer per períodes de 5 anys i estar aprovats amb una antelació de 10 anys. Per tal de posar-se al dia amb aquesta antelació, la Llei estableix que el primer pressupost 2021-2025 i el segon 2026-2030 fossin vigents com a molt tard el 31 de desembre de 2020. Cap d’aquests pressupostos s’han presentat encara al Parlament incomplint els terminis legals per fer-ho.

El tercer pressupost 2031-2035 ha de ser aprovat abans del 31 de desembre de 2023 i encara no s’ha tramitat al Parlament, que és qui l’ha d’aprovar. Hi ha per tant un incompliment flagrant de la Llei que el proper 31 de desembre haurà exhaurit tots els seus terminis. El passat mes de juny el Parlament reclamava la presentació dels pressupostos de carboni durant el segon semestre, fet que a la presen data tampoc no ha succeït (font).

Les entitats per la transició ecosocial de l’aliança El Futur És Ara denunciem aquest incompliment per part del Govern i alhora reivindiquem la necessitat de que s’aprovin immediatament els pressupostos, sense els quals la política climàtica i els actors econòmics va a les palpentes, i la societat no disposa de cap valor de referència per saber si estem assolint els objectius o quan de lluny n’estem encara.

En aquest sentit, demanem al Govern que estigui a l’alçada del moment i l’urgim a presentar al Parlament una proposta de pressupostos de carboni abans de finals d’any. Tanmateix les entitats tenim previst reunir-nos amb tots els grups parlamentaris per tal que s’aprovin amb tràmit d’urgència, d’acord amb la situació d’emergència climàtica aprovada el maig del 2019.

Considerem que la Llei del canvi climàtic del 2017 és una bona llei però, cinc anys després, no s’han desplegat els seus instruments. A banda dels pressupostos de carboni, tampoc no s’ha fet l’inventari d’embornals, que ha de determinar els nivells de CO2 que poden absorbir els nostres boscos i que havia d’estar fet abans del 2018. Tampoc ha desenvolupat la petjada de carboni de Catalunya per poder entendre com corregim per exemple els patrons de consum per fer possible una transició justa. Ni s’ha desenvolupat la fiscalitat sobre el CO2 que havia de gravar les empreses segons el seu grau d’emissions, i que havia d’estar feta com a molt tard el 2019. Ni sabem com estan desenvolupant-se -si ho estan- totes les mesures de caire intern dels diferents departaments de la Generalitat que la Llei preveia, tant de planificació territorial, industrial, agrícola, com de rehabilitació energètica d’edificis públics.

A la Cimera del Clima COP28 de Dubai amb representació d’una delegació de la Generalitat de Catalunya, s’ha difós l’actualització del pressupost de carboni mundial. Esperem que aquest nou informe esperoni el compliment dels terminis marcats per la Llei 16/2017 i es presentin al Parlament els pressupostos de carboni abans d’acabar l’any.