Skip to main content
  • La planta tindrà una potència de 50MW i podrà proporcionar 240MWh d’energia extra quan no hi hagi ni sol ni vent.
  • Renovem-nos ho valora molt positivament perquè l’emmagatzematge és una peça fonamental en la transició energètica que permetrà garantir generació renovable durant més hores i estabilitzar els preus de l’energia.

Les energies renovables s’han configurat en els darrers anys com un element fonamental per assolir els objectius energètics i climàtics per al 2030 i el 2050, tant en l’àmbit europeu com a escala nacional. Malgrat que Catalunya va amb un enorme retard, la implantació de renovables a Espanya ja ha permès superar la barrera del 50% de la generació elèctrica. Així i tot el taló d’Aquiles de les renovables és que la seva disponibilitat depèn del sol i del vent. Fet que provoca que hi hagi hores amb poca generació i hores en què el sistema no és capaç d’assumir l’energia generada i els preus es tornen volàtils, com ha passat aquest cap de setmana amb preus majoristes negatius (pagar per generar).

Per aquest motiu l’emmagatzematge esdevé una estratègia clau en la transició energètica a mesura que la tecnologia ha permès reduir els costos de fabricació, la vida útil i ben aviat, amb les noves bateries de sodi, també se superaran les barreres de materials escassos com el liti. Així doncs, l’emmagatzematge elèctric està cridat a ser una tecnologia clau en el futur immediat.

El Ministeri de Transició Energètica i Agenda Rural ha tret a informació pública el primer projecte d’emmagatzematge de Catalunya de 50,9 MW a Vilafreser, molt a prop de la subestació del Gironès. En total el Ministeri té en tramitació en diferents punts de la península 250 MW dels 22 GW que preveu el Pla nacional d’energia i clima per al 2030. Un primer pas dels molts que han de venir.

El projecte està promogut per Abo Wind Espanya, una empresa de matriu Alemanya amb àmplia experiència en el camp eòlic que està apostant fort per l’emmagatzematge. El projecte permetrà acumular 240 MWh d’energia cada dia durant les hores solars quan l’energia elèctrica és abundant i barata i bolcar-los a la xarxa quan la demanda no es pugui satisfer amb renovables i els preus s’encareixen. Aquest és un sector de negoci de les energies renovables que comença a ser rendible perquè els costos d’inversió s’han reduït molt degut a l’avenç tecnològic en les bateries, i també perquè l’abundància de renovables ha fet baixar molt els preus de l’electricitat en horari solar i la diferència amb els preus de la resta d’hores dona un marge que permet amortitzar la inversió en un termini raonable.

Renovem-nos considera que la ràpida implantació d’energies renovables no és suficient per garantir una bona transició energètica, i que aquesta ha d’anar acompanyada també d’un equilibri entre l’oferta i la demanda per evitar una volatilitat dels preus de l’energia que desincentivi més inversió en renovables. No és cert, com afirmen alguns opinadors que sobrin renovables. Al contrari, en caldran moltes més per substituir totalment els combustibles fòssils. S’ha de produir una electrificació dels consums que ara es fan amb gas natural o derivats del petroli que incrementin la demanda, però això serà un procés de lenta implantació. En aquest mentrestant és on la tecnologia d’emmagatzematge ha de jugar un paper clau per donar estabilitat al sistema energètic, equilibrant l’oferta i demanda al llarg del dia i mantenint una certa estabilitat en els preus de l’energia.

Per altra banda, Renovem-nos considera una excel·lent notícia que aquest projecte s’ubiqui a Girona, la demarcació més deficitària de Catalunya energèticament parlant i la que necessita un impuls major en renovables.