Skip to main content

Posicionament del col·lectiu Renovem-nos, format per veus independents de la societat civil catalana (acadèmics/èmiques, experts/es, activistes, comunicadors/es, etc.) sobre l’aprovació del Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM)

L’emergència climàtica és un desafiament sense precedents que ens obliga a una transició energètica cap a les fonts renovables de manera molt urgent i també amb instal·lacions de gran capacitat. Ara bé, cal garantir el màxim rigor en els estudis d’impacte ambiental dels projectes d’eòlica marina i que la seva autorització vagi lligada a un balanç final favorable i sense danys crítics i irreparables pel territori. 

Amb l’aprovació dels POEM s’estableix el punt de partida per tal que s’estudiï en profunditat si el Golf de Roses és o no adequat per l’emplaçament d’un parc eòlic marí.

Per Renovem-nos, l’aprovació dels POEM no és un xec en blanc per al desenvolupament de l’eòlica marina, sinó que determina les zones potencialment aptes segons els règims de vent, alhora que evita les àrees marines protegides i altres usos del medi marí que són incompatibles amb els parcs eòlics, com és el transport marítim, la producció d’hidrocarburs o les zones militars estratègiques, entre d’altres.

Les veus expertes del col·lectiu fan palès que la tecnologia d’aquests parcs eòlics marins encara es troba en desenvolupament i tenen incerteses tècniques. Per exemple, l’evidència científica alerta d’una  una regressió de la tramuntana les darreres dècades i les empreses promotores hauran d’explicar fins a quin punt aquesta qüestió posa en dubte la viabilitat de les instal·lacions. Així mateix, cal tenir en compte el potencial impacte de temporals sobre els aerogeneradors o els seus ancoratges; un risc que s’incrementarà en freqüència i magnitud a causa del canvi climàtic. En aquest sentit, el conjunt de veus de Renovem-nos no volen  que un parc eòlic marí a la Costa Brava es converteixi en un Projecte Castor 2; on paguem entre tots les pèrdues d’un negoci privat.

Pel que fa a l’impacte ambiental el col·lectiu creu  imprescindible la realització d’estudis de detall sobre els possibles impactes sobre els ecosistemes marins i les espècies d’interès pesquer. Fins el moment tenim informacions contradictòries. Els propis POEM admeten que la zona és d’alt valor per la conservació de la biodiversitat, però també es tracta d’una zona on s’hi ha efectuat pesca d’arrossegament durant dècades amb tot l’impacte sobre els fons marins que això implica. Per tant, en l’avaluació de l’impacte ambiental dels projectes eòlics que vagin a subhasta, s’haurà de tenir en consideració el possible efecte reserva que tingui el fet d’excloure la pesca d’arrosegament una àrea de 16 per 16 Km, un efecte que podria comportar  la regeneració del fons marí i de les poblacions de peixos. Així mateix s’hauran de contemplar possibles mesures perquè els “morts” que subjectin els molins actuïn com a biòtops; és a dir que puguin hostatjar vida marina pròpia d’ambients rocosos. En aquest sentit, des de Renovem-nos valorem positivament la proposta de la Generalitat de promoure amb l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) un projecte pilot on s’apliquin diferents tècniques d’integració ambiental i s’avaluin tot tipus d’efectes (turbulències, dinàmiques d’acumulació o dispersió de sediments, sorolls, etc.).

D’altra banda, és imperatiu que la lletra petita de les subhastes incorpori mesures molt sòlides de compensació i benefici directe als territoris afectats per les instal·lacions i que hi hagi un procés de negociació amb el territori. Tots els projectes han de recollir el  el màxim de millores possibles, malgrat que l’oposició inevitablement hi serà.

Cal recordar que l’àmbit marí afectat pels POEM equival al 0,78% de la superfície de Catalunya i segons estimacions de les mateixes empreses podria aportar l’electricitat que consumeix tota la província de Girona (un 8,4% de la demanda a nivell català). En el global,  de tot l’espai marítim ordenat pels POEM, a nivell estatal, tan sols un 0,46% és potencialment apte per a l’eòlica marina. 

Així mateix, cal tenir en compte que qualsevol errada de tipus tècnic o procedimental en la tramitació tant dels POEM com dels projectes que es promoguin, serà objecte de judicialització i faria endarrerir la transició energètica.