Skip to main content

Què és un pressupost de carboni?

Un instrument per administrar les emissions d’efecte hivernacle que encara podem seguir abocant a l’atmosfera sense traspassar el llindar de seguretat dels 1,5ºC d’escalfament global, a partir dels quals, els efectes poden escapar del nostre control i abocar-nos a una crisi sense precedents.

Quina part d’aquest pressupost de carboni li pertoca a Catalunya?

Del pressupost de carboni mundial a Catalunya li pertoca 210 milions de tones de CO2. Aquesta és la contaminació màxima que podem fer mentre fem la transició energètica. Al 2030 hem d’haver substituït perrenovables el 55% de tota l’energia que utilitzem, al 2040 el 80% i al 2050 el 100%.

El pressupost de carboni de Catalunya ha d’administrar aquesta xifra impulsant les polítiques necessàries a cada sector per tal que els objectius de reducció es compleixin.

Situació actual

La Llei del canvi climàtic catalana de 2017 estableix l’aprovació de pressupostos de carboni per períodes de 5 anys.  El primer pressupost 2021-2025 i el segon 2026-2030 havien d’estar vigents el 31 de desembre de 2020, i el tercer pressupost 2031-2035 el 31 de desembre de 2023. Cap d’ells no està encara aprovat.

La campanya de Renovem-nos

La campanya va començar amb un comunicat conjunt de les principals entitats que treballen pel clima a Catalunya en el que denunciem l’incompliment de la Llei del canvi climàtic i reclamem l’aprovació dels pressupostos de carboni. Aquesta denúncia la van recollir diversos mitjans de comunicació nacionals.

Recull de notícies

Contactes institucionals

Hem mantingut contactes amb el Govern de la Generalitat, l’Oficina del Canvi Climàtic, el Comitè d’experts sobre canvi climàtic del Parlament, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i els grups parlamentaris que l’han d’aprovar.

A tots ells hem reclamat l’aprovació urgent d’aquest instrument imprescindible en l’acció climàtica durant el 2024.

Articles relacionats

Animacions curtes

Ens vols ajudar? Comparteix els nostres materials de difusió!


Ajuda’ns amb el teu donatiu a accelerar la transició energètica!